Mindfulness og meditation – øvelse i at være tilstede

Mindfulness og meditation har gennem flere år været populære emner. Enhver aftenskole eller foreningen med respekt for sig selv har i en årrække afholdt kurser og forløb i lige netop dette.

Meditation og mindfulness opstod populært set i samme øjeblik som kampkunsten og kan sidestilles. Ingen kampkunst uden meditation og mindfulness. I bund og grund tales der om bevidsthed og det at være tilstede i øjeblikket.

Du har sikkert hørt meget om zen og “at være i nuet”. Mennesker lever det meste af deres liv i fortiden eller fremtiden. Fx træffer vi vores beslutninger ud fra noget vi tidligere har oplevet eller “gammel viden”, som vi kalder det. Vi tænker tilbage på ting der er hændt os og lever vores liv udfra mere eller mindre traumatiske oplevelser. Fx kan en usandhed som “du er ikke god nok” blive vores realitet og vi bliver bange for at gå i gang med noget nyt. Dette er et godt eksempel på at vores fortid skaber vores fremtid.

Målet er at kunne være lige her – lige nu. Vi træner kærlighed til øjeblikket gennem stillesiddende og bevægelig meditation. Vi har en lang række øvelser som holder os i øjeblikket og lærer os at være tilstede.

The Art of Peace lærer dig hvem du er og livets fundamentale værdier.