Køb vores bog

Vores bog “Alle har en historie. Beretninger om levet liv i Danmark.” blev til i sommeren 2014. Inspireret af forfatter Erin Gruwell og hendes Los Angeles-baserede projekt “Freedom Writers” besluttede vi os for, at lade vores elever fortælle deres livshistorier i det, der blev en 400 sider lang bog udgivet på Rosendahls forlag.

Alle har en historie er en samling fortællinger om levet liv i Danmark – om levet liv på vej ned ad et skråplan forårsaget af forældres, myndigheders og venners svigt. Eller bare levet liv på vej ned ad skråplanet uden egentlig grund.

Det er beretninger om frustrationer, der dulmes af hash og alkohol. Om hvordan misbrug af hash bliver til misbrug af amfetamin og kokain. Om misbrug der finansieres gennem kriminalitet – salg af stoffer og våben og gennem illegal inkassovirksomhed og prostitution.

Det er også beretninger om gentagen vold, om voldtægter og incest – både de enkeltstående tilfælde og de årelange overgreb begået i familien eller med familiens stiltiende accept!

Det er fortællinger om at komme helt ned på bunden af det danske velfærdssamfund. Ned i det skyggesamfund som kun de færreste virkelig kender til, og hvor ingen, hverken ung eller gammel, burde komme.

Men det er også beretninger om den hjælp og støtte, som trods alt er at få. Det er beretninger om Esbjerg Karateklubs Morgenhold, der med kærlige krav, fysisk og mental træning og menneskelige samtaler om godt og skidt i livet og om evner og forpligtelser til at tage ansvar i eget liv, formår at skabe et stillads omkring den enkelte, så vedkommende selv kan rejse sig og leve et værdigt liv.

Køb her

Du kan købe vores bog “Alle har en historie. Beretninger om levet liv i Danmark.” via Rosendahls Boghandel.
Køb bogen nu

The Art Of Peace træner både krop og sind. Vi konfronterer eleven med sine traumer og udfordringer i livet, så han/hun udvikler sig.