Ugeskema

* Skoleelever kan modtage faglig undervisning i dansk, matematik, engelsk (obligatoriske fag), hvis nødvendigt, i samarbejde med den afgivende skole

The Art of Peace lærer dig at mestre dit indre og at opbygge et stærkt fundament, som giver dig et værdigt liv.