Ugeskema

* Skoleelever kan modtage faglig undervisning i dansk, matematik, engelsk (obligatoriske fag), hvis nødvendigt, i samarbejde med den afgivende skole

The Art Of Peace træner både krop og sind. Vi konfronterer eleven med sine traumer og udfordringer i livet, så han/hun udvikler sig.