Ugeskema

* Skoleelever kan modtage faglig undervisning i dansk, matematik, engelsk (obligatoriske fag), hvis nødvendigt, i samarbejde med den afgivende skole

The Art Of Peace er kunst, ikke sport.
I sporten konkurrerer du mod andre.
I kunsten kæmper du mod dig selv.