Ugeskema

* Skoleelever kan modtage faglig undervisning i dansk, matematik, engelsk (obligatoriske fag), hvis nødvendigt, i samarbejde med den afgivende skole

The Art Of Peace er for mennesker der har det svært i livet. Det gælder mennesker i alle aldre og fra alle kulturer.