Ugeskema

* Skoleelever kan modtage faglig undervisning i dansk, matematik, engelsk (obligatoriske fag), hvis nødvendigt, i samarbejde med den afgivende skole

The Art Of Peace er baseret på den højeste form for kampkunst.
At vide, at man er sin egen værste fjende.